NSSF - Krisehjelp

Selvskader du?

Selvskader du?

Det er vanlig å oppleve vanskelige perioder i livet, og noen ganger kan det bli så tøft at det ikke kjennes mulig å holde ut. Samtidig kan en også streve med å finne en måte å håndtere disse følelsene og situasjonene på. Noen skader seg selv som et forsøk på å mestre overveldende smertefulle tanker, følelser og situasjoner og holde ut når livet kjennes for vanskelig. Selvskading er å påføre kroppen sin skade og smerte med vilje, og de fleste som skader seg gjør det på grunn av sterk psykisk smerte. Det er mange forskjellige måter å skade seg selv på. Noen planlegger det, mens for andre skjer det mer impulsivt. Skaden kan noen ganger være alvorlig og andre ganger mindre alvorlig. Smerten og følelsene kan oppleves som like sterke og vanskelige uansett hvordan man skader seg. Mange holder selvskadingen skjult og skammer seg over det. Hvis du skader deg selv, er det mulig å få hjelp, og du kan slippe å være alene om det. Første skritt er å snakke med noen. Finn en du kan stole på. Det kan være en venn, en i familien eller fastlegen. Du kan også ringe til en krise- eller hjelpetelefon. De kan få deg i kontakt med noen som kan hjelpe deg. Vi vet at det er mulig å hjelpe og at det er viktig å få hjelp.

 

Kjenner du noen som selvskader?

Kjenner du noen som skader seg selv med vilje, eller er du bekymret for at noen du kjenner gjør det? Det kan være mange årsaker til selvskading, men ofte dreier det seg om forsøk på å mestre overveldende smertefulle tanker, følelser eller situasjoner når en ikke kan finne andre måter å håndtere det på. Hvis du har en venn som har selvskadet flere ganger, er det viktig å motivere henne til å motta hjelp. Snakk med vennen din og hjelp henne til å ta kontakt med noen som vet hvordan man kan få hjelp og behandling. Hos fastlegen eller på en helsestasjon vet de hvor spesialisert hjelp finnes. Er du forelder og vet at barnet ditt skader seg selv med vilje, eller er du bekymret for at dette skjer? Snakk med barnet ditt om dette. Ofte er det veldig skambelagt å skade seg selv. Ungdommen kan være redd for å bli misforstått, avvist, bli straffet eller komme opp i andre vanskeligheter, og mange ungdommer holder det derfor hemmelig. Snakk med barnet ditt, og husk at det ikke er sårene som er den viktigste grunnen til bekymring, men årsaken til selvskadingen. Ta kontakt med fastlegen eller noen andre som vet hvor en kan få behandling for selvskading.