NSSF - Krisehjelp

Kjenner du noen som selvskader?

Kjenner du noen som selvskader?

Kjenner du noen som skader seg selv med vilje, eller er du bekymret for at noen du kjenner gjør det? Det kan være mange årsaker til selvskading, men ofte dreier det seg om forsøk på å mestre overveldende smertefulle tanker, følelser eller situasjoner når en ikke kan finne andre måter å håndtere det på.

 

Hvis du har en venn som har selvskadet flere ganger, er det viktig å motivere henne til å motta hjelp. Snakk med vennen din og hjelp henne til å ta kontakt med noen som vet hvordan man kan få hjelp og behandling. Hos fastlegen eller på en helsestasjon vet de hvor spesialisert hjelp finnes.

 

Er du forelder og vet at barnet ditt skader seg selv med vilje, eller er du bekymret for at dette skjer? Snakk med barnet ditt om dette. Ofte er det veldig skambelagt å skade seg selv. Ungdommen kan være redd for å bli misforstått, avvist, bli straffet eller komme opp i andre vanskeligheter, og mange ungdommer holder det derfor hemmelig. Snakk med barnet ditt, og husk at det ikke er sårene som er den viktigste grunnen til bekymring, men årsaken til selvskadingen. Ta kontakt med fastlegen eller noen andre som vet hvor en kan få behandling for selvskading.