NSSF - Krisehjelp

Orru go váttis eallit?

Lea go buot veadjemeahttun? Lea go váttis gávdnat buori ákka joatkit eallima? Ražat go iešsorbmenjurdagiiguin? Ale vuollán! Lea vejolaš oažžut veahki!

Fáhkka iešsorbmenvárra?

Váldde oktavuođa gieldda váktadoaktáriin. Don gávnnat telefonnummara jus riŋget 1880 dahje oza  www.gulesider.no . Čális “legevakt” ja “báikkinamma”/“gielddanamma”. Dahje váldde oktavuođa fástadoaktáriin dahje gieldda dearvvašvuođabálvalusain, dábálaš bargoáiggis.

Sáhttet máŋga ákka dasa ahte eallin orru veadjemeahttun.

Mii olbmot eat gierdda visot, ja olu váttisvuođat oktanaga sáhttet čuohcat midjiide. Sáhttet leat váttisvuođat nugo olu diggon ruovttus dahje ustibiiguin. Soaitá guoibmi guođđán du. Dahje don orut iežat mielas nu okto?
Soapmásat dovddahit ahte barggus ja skuvllas leat nu garra gáibádusat ahte olmmoš ii dovdda iežas goassege doarvái buorre.
Go dus lea nu bávččas ahte don it oainne šat makkárge čovdosiid, de sáhttet iešsorbmen jurdagat fáhtet du. Eai leat liikká gallis geat eai hálit eallit. Eatnasat dáhttot rievdadusaid eallimis justá dál.

Eará veahki neahtas ja telefovnna bokte

 

Kirken SOS 22 40 00 40

Heatetelefovdna. Neahtas ja telefovnnas birra jándora.

 

KORS PÅ HALSEN 800 33321

Háliidat go háleštit? Riŋges midjiide 800 33321. Neahtas.  

 

Homofiillaid nuoraidtelfovdna 810 00277

dii 18-22 buot beivviid earret lavvardaga  

 

Mental Helse 116 123

Neahtas ja telefovnnas birra jándora.

Atte muhtumii vejolašvuođa veahkehit du!

Luohtát go oktiige? Dávjá lea nu ahte mii eat duostta earáid vuorjat iežamet váttisvuođaiguin. Mii vajáldahttit ahte eanaš olbmot háliidit leahkit mávssolažžan nuppiide, ja danin eatnasat iluin maiddái veahkehit. Sáhttá leat ustit, muhtun bearrašis, oahpaheaddji, dearvvašvuođadivššár, doavttir dahje báhppa. Go earáiguin háleštat de lea álkit oaidnit čovdosiid ja dovdat ahte áššit rivdet.