NSSF - Krisehjelp

Kjenner du noen som strever med selvmordstanker?

Det er tøft når noen du kjenner ikke vil leve lenger. En slik situasjon er ofte vanskelig å takle, og vi vil derfor gi deg noen råd og vink om hva du kan si og gjøre.

Hva kan jeg gjøre?
Selvmordstanker eller andre destruktive tanker kan skyldes mange ulike forhold. Mange kan trenge hjelp til å sortere disse tankene. Å snakke om sin vanskelige situasjon kan være det som bryter det selvdestruktive tankemønsteret.

Ingen kan være ansvarlig for at en annen person velger å ta sitt eget liv. Men som familie, venner eller andre nære personer kan vi være de første til å oppdage faresignaler og gripe inn før det er for sent.

Hvis du er bekymret for at den du kjenner går med selvmordstanker, så snakk med vedkommende. Fortell at du er engstelig og hvorfor du er det. Spør om det nå har blitt så ille at han/hun har tenkt å ta livet av seg.

Hvis noen forteller deg at de tenker på å ta livet sitt, ta det som blir sagt alvorlig. Vær konkret og tydelig, og fortell at dette er noe som gjør deg bekymret.

Be om hjelp:
Husk at du må kontakte legevakt, psykiatrisk poliklinikk eller sykehus hvis en akutt krise skulle oppstå eller hvis du blir usikker på situasjonen. Det er bedre å be om hjelp en gang for mye enn en gang for lite.

Ofte blir en handlingslammet fordi en ikke kjenner seg kvalifisert til å gripe inn i situasjonen, men den viktigste førstehjelpen en kan gi er å være medmenneske, være til stede og vise at en bryr seg. Mange personer som ønsker å ta sitt eget liv, kjenner sterkt følelsen av håpløshet og ensomhet. Dette kan vi alle hjelpe til med å lindre ved å være vtil stede og lytte. Det letter å snakke om ting.

Våg å bry deg!

Viktige spørsmål å få klarhet i
Selvmordstanker eller andre destruktive tanker kan skyldes mange ulike forhold. Mange kan trenge hjelp til å sortere disse tankene. Å snakke om sin vanskelige situasjon kan være det som bryter det selvdestruktive tankemønsteret.

Ingen kan være ansvarlig for at en annen person velger å ta sitt eget liv. Men som familie, venner eller andre nære personer kan vi være de første til å oppdage faresignaler og gripe inn før det er for sent.

Hvis du er bekymret for at den du kjenner går med selvmordstanker, så snakk med vedkommende. Fortell at du er engstelig og hvorfor du er det. Spør om det nå har blitt så ille at han/hun har tenkt å ta livet av seg.

Hvis noen forteller deg at de tenker på å ta livet sitt, ta det som blir sagt alvorlig. Vær konkret og tydelig, og fortell at dette er noe som gjør deg bekymret.

Be om hjelp:
Husk at du må kontakte legevakt, psykiatrisk poliklinikk eller sykehus hvis en akutt krise skulle oppstå eller hvis du blir usikker på situasjonen. Det er bedre å be om hjelp en gang for mye enn en gang for lite.

Ofte blir en handlingslammet fordi en ikke kjenner seg kvalifisert til å gripe inn i situasjonen, men den viktigste førstehjelpen en kan gi er å være medmenneske, være til stede og vise at en bryr seg. Mange personer som ønsker å ta sitt eget liv, kjenner sterkt følelsen av håpløshet og ensomhet. Dette kan vi alle hjelpe til med å lindre ved å være til stede og lytte. Det letter å snakke om ting.

Våg å bry deg!

Dette er siste avsnitt

Og dette er innholdsteksten i siste avsnitt.