NSSF - Krisehjelp

Akutt selvmordsfare?

 

Orru go váttis eallit?

Til etterlatte ved selvmord

Kjenner du noen som selvskader?

Selvskader du?

Kjenner du noen som strever med selvmordstanker?

Er det vanskelig å leve?